Kancelaria Adwokacka w Olsztynie
10-110 Olsztyn, ul. Skłodowskiej 12a/4
tel +48 89 535 31 29
  
 

RODO


Powiększenie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Pawła Bubnowskigo w Olsztynie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Bubnowskiego w Olsztynie Celem zbierania danych jest wykonanie usługi prawniczej w ramach zlecenia odpłatnego lub działalności pro bono Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do realizacji zlecenia i podjęcia ewentualnych  czynności prawnych w sprawie Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały jedynie udostępnieniu odpowiednim sądom, organom administracji, innymi instytucjom rządowym i pozarządowym oraz osobom fizycznym i prawnym tylko w zakresie niezbędnym dla wykonania czynności adwokackich, nie naruszając stosownych przepisów o zachowaniu tajemnicy adwokackiej.

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej nie stosujących RODO bez wiedzy zainteresowanego Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla podejmowanych czynności adwokackich oraz przechowywane dalej w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie usunięte.