Kancelaria Adwokacka w Olsztynie
10-110 Olsztyn, ul. Skłodowskiej 12a/4
tel +48 89 535 31 29
  
 

Kancelaria Adwokacka od ponad 20 lat zajmuje się udzielaniem profesjonalnej pomocy prawnej na obszarze całej Polski dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Pomagamy także prowadzić sprawy s±dowe i pozas±dowe naszych Klientów na terenie Unii Europejskiej, w szczególno¶ci na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii

Z życia adwokatury

 

Mistrzostwa Adwokatury w Narciarstwie

Komitet do spraw organizacji XXXVII Mistrzostw Narciarskich Adwokatury przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach pod przewodnictwem Adwokata Grzegorza Jaworskiego przy współpracy z Przewodnicz±cym Komisji Integracji ¦rodowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku Naczelnej Rady Adwokackiej Adwokatem Stanisławem Estreich maj± zaszczyt zaprosić Adwokatów, Aplikantów Adwokackich i ich rodziny do udziału w XXXVII Mistrzostwach Narciarskich Adwokatury, które odbęd± się na stokach Beskidu ¦l±skiego w dniach od 28 lutego 2020 roku do dnia 1 marca 2020 roku. Honorowy patronat nad Mistrzostwami objęli: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Adwokat Jacek Trela, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach Adwokat Roman Kusz.

Mediacje

 

ARBITRAŻ I MEDIACJA

Dane kontaktowe:

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie
 
Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie
 
S±d Arbitrażowy przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie


W końcu aresztowania w sprawie piramidy finansowej spółki W Investments

Rosn± szanse inwestorów na odzyskanie pieniędzy przez osoby, które inwestowały w certyfikaty zamkniętych funduszy, miedzy innymi pochodz±cych z dystrybucji Alior Banku. Aresztowano 10 osób, które uczestniczyły w tworzeniu tej piramidy
Szczegóły w artykule: "Poranne zatrzymania CBA maj± zwi±zek z nieprawidłowo¶ciami w funduszu W Investments"

Celem grupy było wyłudzenie od inwestorów znacznych środków pieniężnych, a następnie wycofanie działalności z ryku finansowego przez ogłoszenie upadłości - ustalili agenci CBA podczas śledztwa

fot:cba

¦ledztwo w sprawie V Capital i HTF Brokers rozwija się

Nadal przyjmujemy osoby poszkodowane działalno¶ci± spółki V Capital w celu przył±czenia do tworzonej grupy. ¦ledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgow± nabiera tępa, zgłaszaj± się kolejni inwestorzy, którzy stracili setki tysięcy złotych
Szczegóły w artykule: "Poszkodowani inwestorzy. Miliony złotych w tle. Ujawniamy kulisy upadku znanego brokera"

Jedynie z emisji akcji V Capital pozyskało około 137 mln zł. Pieniądze miały iść na rozwój HFT Brokers.

fot: Michael Probst/East News