Kancelaria Adwokacka w Olsztynie
10-110 Olsztyn, ul. Skłodowskiej 12a/4
tel +48 89 535 31 29
  
 

Nasze cele


Kancelaria Adwokacka od ponad 25 lat zajmuje się udzielaniem profesjonalnej pomocy prawnej na obszarze całej Polski dla osób fizycznych i innych podmiotów (przedsiębiorców, spółek, spółdzielni, zakładów budżetowych gmin, szkół i przedsiębiorstw państwowych).

Zakres usług adwokackich obejmuje również reprezentowanie interesów. Klientów przed zagranicznymi firmami ubezpieczeniowymi.

Pomagamy prowadzić sprawy sądowe i pozasądowe naszych Klientów na terenie Unii Europejskiej, w szczególności na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Kancelaria dla zapewnienia najwyższej jakości pomocy prawnej korzysta z pomocy specjalistów z różnych dziedzin i tłumaczy. W szczególności zapewniamy wysoko wykwalifikowaną pomoc biegłego rewidenta w sprawach  z zakresu księgowości dotyczących przede wszystkim spółek kapitałowych i podmiotów sporządzających bilanse.

Kancelaria adwokacka nie jest firmą windykacyjną lub kancelarią odszkodowawczą, które nie podlegają żadnej kontroli organów adwokatury lub ministerstwa sprawiedliwości i nie świadczą pomocy prawnej.

Założyciel kancelarii adwokat Paweł Bubnowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po odbyciu 4 letniej aplikacji adwokackiej pod patronatem posła na Sejm X Kadencji i Sędziego Trybunału Stanu Wojciecha Gryczewskiego w 1997 roku zdał egzamin adwokacki i został wpisany w dniu 26 czerwca 1997 roku na listę adwokatów Olsztyńskiej Izby Adwokackiej - numer wpisu OLS/adw/22.

W odróżnieniu od firm windykacyjnych, odszkodowawczych i tak zwanych kancelarii frankowych, zapewniamy:

  • jasne zasady ustalania wynagrodzeń,
  • działanie w oparciu o zasady etyki adwokackiej,
  • skuteczność działania i szybkość obsługi,
  • pełną dyskrecję i zachowanie tajemnicy adwokackiej,
  • kompetencję, wiedzę i rzetelność.